Liliane Fonds

Visie

Onze toekomstdroom
Kinderen met een handicap doen gelijkwaardig en zo volledig mogelijk mee in hun thuissituatie en hun gemeenschap. Hun leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit.

Missie

Wat wij doen om die droom te laten uitkomen
Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

Gezondheid Liliane Fonds

Nieuwe moed voor ouders in Afrika

Liliane Fonds. Het Liliane Fonds ontwikkelde in Oeganda, Kenia, Tanzania en Kameroen een aanpak om ouders van kinderen met een neurologische aandoening effectiever te ondersteunen.

Reacties

Geef een reactie