Focus Op Liberia En Mali

Veroordeelde oorlogsmisdadiger Kouwenhoven nog steeds niet uitgeleverd

Fred van der Kraaij. Binnenkort is het twee jaar geleden dat het Gerechtshof in Den Bosch de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven bij verstek veroordeelde tot 19 jaar cel wegens illegale wapenhandel en oorlogsmisdaden begaan tijdens de Liberiaanse burgeroorlog. Het Hof gelastte zijn onmiddellijke arrestatie.

Kouwenhoven had de rechterlijke uitspraak niet afgewacht en was gevlucht, later bleek naar Zuid-Afrika. De Hoge Raad bevestigde zijn veroordeling in december 2018. Hiermee is hij in Nederland uitgeprocedeerd.

Met de veroordeling van Kouwenhoven op 21 april 2017 kwam aan een lang juridisch proces in Nederland een eind. Dit was al begonnen in 2005 (!) met zijn arrestatie op een treinstation in Rotterdam. De Nederlandse zakenman, die ten koste van veel onschuldige slachtoffers een fortuin maakte in het West-Afrikaanse land Liberia, wist vervolgens via allerlei juridische middelen jarenlang aan een definitieve veroordeling te ontkomen, mede dankzij de inschakeling van een van Nederland’s beste en duurste advocaten, Inez Weski. Zo werkt de rechtsspraak in Nederland nou eenmaal (gelukkig maar!), maar uiteindelijk bleken schuldig bevinding en veroordeling toch onvermijdelijk.

Op 8 december 2017 arresteerde Interpol Zuid-Afrika op verzoek van Nederland Guus Kouwenhoven in zijn woning in de fraaie woonwijk Fresnaye in Kaapstad, Zuid-Afrika.
Kouwenhoven, die met zijn fortuin jarenlang deel uitmaakte van de Nederlandse Quote500, de lijst van rijkste Nederlanders, nam weer de beste en duurste lokale advocaten in de arm, in dit geval Anton Katz en Gary Eisenberg. Met hun hulp wist hij uit een Zuid-Afrikaanse cel te blijven. Hij mocht van de rechter in Kaapstad, Vusi Mhlanga, tegen betaling van een (geringe) borgsom de afhandeling van het Nederlandse verzoek om zijn uitlevering in zijn luxe villa in Fresnaye afwachten. Zijn zaak kwam inmiddels al zeker zes keer voor de Zuid-Afrikaanse rechter. Telkens weer wisten Kouwenhoven’s advocaten gedaan te krijgen dat een definitief gerechterlijk besluit over de uitlevering werd uitgesteld. Tijdens een van deze zittingen, in juni vorig jaar, verzuchtte de Zuid-Afrikaanse openbare aanklager, Christopher Burke: ‘Ik word steeds gefrustreerder, maar het verbaast me niet!’, nadat de Zuid-Afrikaanse rechter voor de zoveelste keer tot een uitstel had besloten en de condities van Kouwenhoven’s huisarrest had verlicht. Wat bedoelde Christopher Burke? Maakte hij een toespeling op omkoping? Het is bekend dat de politiek en de rechterlijke macht in Zuid-Afrika niet van smetten vrij zijn. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is het dramatische aftreden vanwege financiële schandalen van de Zuid-Afrikaanse president, Jacob Zuma, in februari 2018.
In augustus 2018 werd bekendgemaakt dat er een nieuwe rechter was benoemd in de zaak-Kouwenhoven…. Ook waren er (onbevestigde) berichten dat de Zuid-Afrikaanse minister van Justitie Michael Masutha het uitleveringsbevel inmiddels had ondertekend. Vervolgens werd het heel stil rond Kouwenhoven in Kaapstad.

Volgens de laatste berichten komt het Nederlandse verzoek tot uitlevering van de inmiddels 77-jarige Guus Kouwenhoven heel binnenkort, in april, opnieuw voor de Zuid-Afrikaanse rechter. Niet bekend is wanneer precies. Helaas zijn de huidige stand van zaken en de perspectieven voor uitlevering van Guus Kouwenhoven niet bekend bij het grote publiek. Wat is er aan de hand? Wordt Guus Kouwenhoven beschermd? Door wie? En waarom? Wie weten hier meer van? Hier ligt misschien een mooie taak voor Nederlandse journalisten en diplomaten. Ik hou me aanbevolen voor de uitkomsten van hun werk.

Wordt vervolgd.
Een eerder artikel van mijn hand over de zaak-Kouwenhoven verscheen op 4 juli 2018.

Reacties

Geef een reactie