Politiek

Tweede Kamer bespreekt aan banden leggen weeshuistoerisme

Better Care Network Netherlands. Kamerleden spreken op 27 maart voor het eerst over het voorstel van de VVD van november vorig jaar om weeshuistoerisme beter te controleren, om schadelijke effecten voor de kinderen in de weeshuizen tegen te gaan. Deskundigen van meerdere ngo’s en een aantal gerenommeerde wetenschappers delen hun expertise bij het rondetafelgesprek.

Het rondetafelgesprek over weeshuistoerisme vindt plaats op woensdag 27 maart van 10-12 u in de Groen van Prinstererzaal in de Tweede Kamer.

Initiatiefnota met concrete voorstellen
Kamerlid Wybren van Haga van de VVD presenteerde op 7 november 2018 de initiatiefnota “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme”. In deze nota beschrijft Van Haga hoe weeshuistoerisme mensenhandel en beschadiging van kinderen in de hand werkt. De VVD’er legt uit dat Nederlandse toeristen met goede bedoelingen er onbewust voor zorgen dat kinderen in arme landen worden uitgebuit, getraumatiseerd en zelfs verhandeld. Hij wil daarom dat het kabinet hier een aanpak op ontwikkelt en komt met zeven concrete beleidsvoorstellen voor aanpakken van de vraag- en aanbodzijde door middel van strengere regelgeving en bewustwordingscampagnes.

Ernstig en omvangrijk probleem
Better Care Network Netherlands, een netwerk van meerdere kinderorganisaties, is blij met de nota en met het Rondetafelgesprek: ‘Gezien de ernst en de omvang van het probleem is het belangrijk dat het onderwerp weeshuistoerisme prominent op de Nederlandse politieke agenda belandt. We hopen dat onze overheid nu de verantwoordelijkheid neemt om, in navolging van meerdere westerse landen, de uitbuiting van kinderen in weeshuizen tegen te gaan’, aldus Patricia Nieuwenhuizen namens de organisatie.

Thuis opgroeien
De laatste jaren is steeds meer bekend over de nadelige effecten van het doen van vrijwilligerswerk en stages in weeshuizen in arme landen. Voor de kinderen in de tehuizen zijn de steeds wisselende verzorgers verwarrend en schadelijk voor hun vermogen zich te hechten. Onderzoeken laten bovendien zien dat 80 procent van de kinderen in de tehuizen nog minimaal één levende ouder heeft; de geldstroom die de duizenden vrijwilligers op gang brengen heeft een aanzuigende werking op kinderen uit arme gezinnen. Zij worden in weeshuizen ondergebracht omdat er geld te verdienen is aan bemiddeling en onderdak van de vaak zeer giftbereide vrijwilligers, die soms nog jarenlang geld blijven sturen.

Kinderen hebben er recht op om thuis op te groeien, vindt Better Care Network Netherlands. Wanneer dit niet kan vanwege armoede is dáár ondersteuning nodig. Nieuwenhuizen: ‘Kwetsbare kinderen in arme landen zijn de dupe van de reislustigheid en de drang om ‘goed’ te doen vanuit Nederland. In andere landen, bijvoorbeeld Australië, is wetgeving al veel strikter. Het is van groot belang dat de beleidsvoorstellen uit deze nota met brede politieke steun worden aangenomen.’

Deskundige sprekers
Tijdens het rondetafelgesprek komen meerdere deskundigen aan het woord:
Prof. dr. Rien van IJzendoorn – ontwikkeling van kinderen
Dr. Kristen Cheney – schade van weeshuistoerisme
Kate van Doore – Griffith University – kinderhandel en voorbeeldbeleid uit Australië
Patricia Nieuwenhuizen – Better Care Network Netherlands – bewustwordingscampagne
Celine Verheijen – Defence For Children – kindermisbruik in weeshuizen
Tiny Hoving – Red een Kind – oorzaken weeshuistoerisme en rol van kerken
Riekje Camara – namens Save the Children en UNICEF – alternatieve zorg en EU beleid.

Better Care Network Netherlands
Better Care Network Netherlands bestaat uit de volgende organisaties: Defence for Children, ICCO/KerkinActie, ICS, Stichting Kinderperspectief, SOS Kinderdorpen, UNICEF Nederland, Wereldkinderen en Wilde Ganzen. Meer informatie is te vinden op www.bettercarenetwork.nl en de jongerensite http://www.stopweeshuistoerisme.nl
Meer informatie over weeshuistoerisme is beschikbaar via het Better Care Network Netherlands. Ook kunnen wij doorverwijzen naar andere deskundigen, onder wie voormalige vrijwilligers die in malafide weeshuizen hebben gewerkt.

Reacties

Geef een reactie