Aart En Afrika

IBK grote winnaar presidentsverkiezingen in Mali

Aart van der Heide. De voorlopige uitslag van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Mali zijn bekend. IBK heeft met 67% van Soumaila Cissé gewonnen. De opkomst was slechts 35%. Fred van der Kraay heeft hierover al geschreven. Voor de verkiezingen was het al duidelijk dat IBK zou winnen. Er zijn wel aanwijzingen voor fraude maar dit is moeilijk te controleren.

Wel heeft de oppositie een interessant rapport gepubliceerd waarin uitleg wordt gegeven over de gevallen van corruptie. Deze verkiezingen zijn geen pleidooi voor hoe de democratie in Mali is geworteld. Anonieme bronnen in Mali noemen het een prachtige uiting van de façaden democratie. Iedereen wacht nu op het post-IBK-tijdperk. De meeste westerse donoren beginnen zich te realiseren dat hetgeen ze gezaaid hebben een heel slechte oogst heeft gegeven. Helaas ontbreken er goede maar vooral onafhankelijke analyses over dit democratische experiment. Het land ligt volledig in puin. De westerse landen wassen hun handen in onschuld.
Zelf heb ik altijd de persoon van IBK het voordeel van de twijfel gegeven. Heb nogal wat persoonlijke informatie uit Mali gekregen van mensen die mochten stemmen. Deze informatie is voor mij uiterst belangrijk niet vanwege het feit om aan te geven dat ik die contacten heb maar vooral omdat het mensen zijn die mij altijd een goed overzicht geven van de stand van zaken in Mali.
Mijn eigen stiefzoon is een Keita en toen ik hem vroeg op wie hij gestemd heeft zei hij duidelijk dat hij IBK stemde omdat die een 'sudiste' is. Dus iemand uit het zuiden. Soumaila Cissé komt uit de Tombouctou Region nl. uit Banikane. Toen wij vorige eeuw ondervoedingscijfers verzamelden en metingen deden kwam dit dorp in Niafounké uit de bus met de hoogste cijfers van ondervoeding onder kinderen. We deden dit onderzoek met geld uit Nederland maar mochten dit niet vermelden vanwege politieke redenen.
Mijn oude huisbaas en buurman stemde op de oppositie. Hij heeft mij veel video’s gestuurd die frauduleuze stempraktijken aantoonden. Een andere oud buurman stemde ook voor de oppositie. Hij is een zuiderling maar argumenteerde dat IBK de kandidaat van Frankrijk was en verder dat hij gedurende zijn eerste mandaat niets gedaan heeft.
Ook een oud-collega van me stemde tegen IBK want zij noemde hem een 'malinké koning' die alleen uit is op macht en luxe. Zij heeft m.i. gelijk want IBK leeft als een koning. Heeft zich omringd met Maiga’s. Zijn zoon Karim heeft met behulp van zijn moeder een grote financiële macht in Mali opgebouwd zoals Karim Waade in Senegal had.
Uit Gao en Tombouctou heb ik geen informatie verkregen want al het internetverkeer wordt gecontroleerd. Deze mensen zijn gewoon bang. Na de verkiezingen werden o.a. de sociale media – facebook en twitter – uit de lucht genomen.
De grote sterke man is de eerste minister Soumeylou Boubey Maiga, de man die in alle kabinetten terugkomt als minister, ooit de Beria van Alpha genoemd en nu eerste minister is nadat hij de secretaris-generaal van de Presidence was.
IBK kreeg na zijn herverkiezing direct een telefoontje van Macron en zelfs van de oud-president van Frankrijk François Hollande. De officiële site van de presidence meldde dit met de grootste aandacht. Meneer Blok heeft nog geen gelukwensen gestuurd. Hij snapt weinig van Afrika en na zijn scheve schaats betreffende zijn gedachten over de multiculturele samenleving zal hij wel voorzichtiger geworden zijn.
Zelf moet ik terugdenken aan een lang gesprek dat ik enkele jaren terug had met de oud-directeur van politie in Segou. Hij zei mij duidelijk: de introductie van de parlementaire democratie is ons door jullie opgedrongen. Wij zijn daar niet klaar voor. Hij had gelijk want sinds de invoering van deze democratie is het land in chaos en onveiligheid beland. Bovendien is dit de stem van slechts 1/3 van het electoraat. Voor de armen en de meeste plattelanders geldt gewoon dat je nou door de kat of de hond gebeten wordt niet uitmaakt.
Morgen presenteert de politiek medewerker en woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Mali haar boek: Het kaartenhuis. Ik ben benieuwd wat zij ons zal vertellen. Zij is gebonden aan haar positie als diplomaat. De regeringen die zij vertegenwoordigde hebben allen de introductie van de parlementaire democratie ondersteund. Zij geloven daar heilig in. Ik noem dat een nieuw exportproduct nadat wij in de koloniale tijd o.a. het christendom naar Afrika hebben geëxporteerd.
Het NIMD of het Nederlands Instituut voor Meer-partijen Democratie o.a. gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken is o.a. zeer actief in Mali. De Golfstaten en Saoedi-Arabië doen hetzelfde maar dan met een andere ideologie. Wij veroordelen dat. De export van deze ideologie door o.a. het NIMD en vele andere instituten betaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet onafhankelijk. Het NIMD wordt vaak een D66-bolwerk genoemd. Wiens brood men eet diens woord men spreekt geldt ook voor deze instituten en universiteiten.
Ik denk hierbij vooral aan hetgeen de directeur van politie van Segou mij persoonlijk zei. De toestand in Mali en de uitslagen van deze verkiezingen zijn hiervan een duidelijk bewijs. Als Nederlands staatsburger zou ik graag een geheel onafhankelijke evaluatie hierover willen zien. Weinig politieke partijen in de Tweede Kamer zullen dit willen. Begrijpelijk want bijna iedereen heeft boter op z’n hoofd. Gelden hiervoor worden beheerd door D66 en VVD.

Meer artikelen over

Reacties

Geef een reactie