Nieuws

Hongersnood dreigt voor miljoenen mensen in Hoorn van Afrika

IPS. Door ernstige droogte dreigt opnieuw hongersnood voor miljoenen mensen in de Hoorn van Afrika. FAO vreest een catastrofe.

In het pas afgelopen regenseizoen, van oktober tot december, viel amper een kwart van de normale hoeveelheid neerslag in de Hoorn van Afrika, de oostelijke punt van het continent.

Daardoor is dringend humanitaire hulp nodig voor bijna twaalf miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia, zegt de Voedsel- en Landbouworgansatie (FAO) van de Verenigde Naties.

Pre-hongersnood-alarm
De situatie is vooral zorgwekkend in een groot deel van Somalië, in het noordoosten en aan de kust van Kenia, in het zuidoosten en noordoosten van Ethiopië, in Zuid-Soedan en de regio Darfoer in Soedan.

Voor Somalië heeft de FAO een ‘pre-hongersnood-alarm’ afgekondigd.

Als er niet meteen voldoende hulp komt, dan zullen de gevolgen enorm zijn en de kosten hoog, waarschuwt de FAO. “We kunnen niet wachten tot er weer een ramp zoals de hongersnood van 2011 gebeurt’, zegt Maria Helena Semedo, vice-directeur-generaal van de FAO.

El Niño
In Somalië, Ethiopië en Kenia zijn de gevolgen van de zware El Niño van vorig jaar nog niet verteerd.

El Niño is een natuurverschijnsel waarbij oceaanwater in sommige jaren sterk opwarmt langs de evenaar in de noordelijke Grote Oceaan, met invloed op het weer in grote delen van de wereld. Dat leidde in 2015 en 2016 tot recordtemperaturen, met meer overstromingen in sommige regio’s en langere droogtes in andere als gevolg.

Gevolg van klimaatverandering
De droogte is een gevolg van de klimaatverandering. In 2015 voorspelden geologen al dat de Hoorn van Afrika steeds minder regen zal krijgen in het regenseizoen van maart tot mei.

Eerdere klimaatmodellen hadden voorspeld dat er net meer regen zou komen in de Hoorn, vooral in het regenseizoen van oktober tot december, maar uit nieuwe berekeningen bleek dat dit effect zal worden tenietgedaan door een daling van de neerslag van maart tot mei.

Dit tweede regenseizoen is met zijn langere regens het belangrijkste voor de landbouw.

De onderzoekers waarschuwden voor toenemende spanningen als gevolg van de droogte. In Zuid-Soedan en de regio Darfoer in Soedan is de dreigende hongersnood vooral een gevolg van aanhoudend geweld.

Reacties

Geef een reactie