Aart En Afrika

Einde militaire missie in Mali

Aart van der Heide. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad besloten een einde te maken aan de Nederlandse militaire bijdrage aan de MINUSMA – Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour La Stabilisation au Mali. De rekenkamer had al eerder een vernietigend rapport over o.a. deze missie geschreven.

Deze missie heeft 4 Nederlandse doden gekost als gevolg van eigen falen en verder een gedeelde zetel in de VN Veiligheidsraad opgeleverd. Het noorden en nu ook het midden zijn nog minder stabiel geworden. Premier Rutte sprak over het voorkomen van de vestiging van een kalifaat in noord Mali. Dat is voorkomen o.a. door de Franse militaire inzet. De gedachten van een kalifaat bestaan nu wel in de hoofden van menige Malinees en vooral de jonge Malinezen die niet meer als economisch vluchteling naar Europa kunnen gaan. Uit Mali kreeg ik van een oud-collega het volgende bericht: Nederland is een land dat duidelijk ziet en niet houdt van onbeweeglijkheid of zelfs stagnatie 1.
De beslissing werd al eerder verwacht. De missie werd vaak de 'missie Koenders' genoemd. De beslissing om deel te nemen werd genomen door het vorige kabinet Rutte. De PvdA probeerde deze te verkopen onder de 3D politiek dus Defence, Diplomacy and Development. De PvdA heeft de vorige Tweede Kamerverkiezingen aanzienlijk verloren en m.i. ook de hypocrisie omtrent deze missie. Wat mijn oud-collega niet kan weten is dat deze missie puur bedoeld was om interne politieke redenen. De zetel in de VN Veiligheidsraad, de naam van Nederland bij onze bondgenoten en natuurlijk ervaring opdoen in deze moeilijke landen en omstandigheden. De rekenkamer heeft een vernietigend rapport geproduceerd over het grote gebrek aan adequate middelen. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Koenders zei ooit in een interview dat de politiek beslist over wat Nederlandse militairen moeten doen. We kunnen eenvoudigweg concluderen dat de politiek gefaald heeft. Heel erg zelfs.
De toestand in noord en midden Mali is ernstig te noemen. De 3D benadering heeft geheel gefaald. Een onafhankelijke evaluatie zal er nooit komen. Een schande voor politiek Nederland mede omdat zelfs een belangrijk onderdeel 'lessons learned' officieel niet uitgevoerd wordt. Dus echt een mission impossible en voor Mali contraproductief.

Meer artikelen over

Reacties

Geef een reactie