Aart En Afrika

De dubbele houding tegenover ontwikkelingssamenwerking

20150910Aart van der Heide. Onlangs las ik een uitstekend artikel in de Vrij Nederland van 17 october 2015. Het betrof een interview met Peter Knoope en hij gaf zijn mening als voormalig directeur van het Internationaal centrum van Contraterrorisme. De strekking van het verhaal was dat het merendeel van de mensen in Afrika en het Midden-Oosten antiwesters is.

Het artikel begint met de waarschuwing dat wij ons denken over de geschiedenis opdringen aan de rest van de wereld. Hij stelt de vraag of wat betreft het terrorisme het doel alle middelen heiligt?
Onlangs schreef ik in ‘Hoe zien Afrikanen ons Europeanen?’ deze geschiedenis van Afrika. Peter Knoope schets vooral het denken van de staten waar veel terrorisme voorkomt. Zelf schrijf ik al jaren over Mali en heb meerdere keren geschreven dat de voedingsbodem voor Jihadisme gelegen is in de armoede en de kansloosheid van vooral jonge mannen. Zij krijgen in deze terroristische ideologie een identiteit die de westerse ontwikkelingssamenwerking hen nooit heeft gegeven. Ons denken over Afrika moet geheel veranderen. We moeten hun geschiedenis vanuit hun gezichtspunt leren kennen en vooral begrijpen. Onlangs werd in Amsterdam weer de bekende Afrikadag in het Tropeninstituut gehouden. Vooral armoede, goede vormen van hulp, mooie muziek en lekker eten waren aanwezig. In de debatten met allerlei belangrijke mensen uit de OS-sector, waren dit keer ook een aantal Afrikanen of mensen van Afrikaanse afkomst die een nogal westerse visie hadden overgenomen. Zij zijn de geassimileerde Afrikanen die eigenlijk meedoen met het spel van OS.
Afrikanen zijn diep in hun hart moe van al die goedbedoelende westerlingen die alleen maar hulp willen geven. De hulpindustrie in het westen exploiteert deze situatie. Projecten worden gelukkig al steeds minder vaak uitgevoerd door westerse hulpclubs die eigenlijk heel weinig impact hebben gehad de laatste jaren. We weten ook heel goed dat de MDG’s (millennium development goals) geflatteerde cijfers hebben gegeven. Een ieder die in het veld betrokken is geweest bij het verzamelen van data weet heel goed dat bijna overal data gemanipuleerd worden. Afrikanen en dan vooral in de Sahellanden en de Hoorn van Afrika die tegen deze OS-cultuur zijn hebben daarom het alternatief zich bij één of andere terroristische beweging aan te sluiten. Ze doen dat dan ook. Ze weten ook dat de landen die eerst met hun hulp kwamen, daarna met hun vliegtuigen en drones komen om hen te bestoken. Daardoor neemt de haat tegen het westen nog verder toe.

We moeten wakker worden en inzien dat we niet goed bezig zijn. Het artikel van Peter Knoope en onlangs het boek ‘Wakker!’ van de oud- Apache helicopter piloot en Mali-veteraan Peter Gordijn dragen daaraan bij.

Reacties

Geef een reactie