Samenleving

Ceremonie voor kleinzoon Ashanti-prins Aquasi Boachi

Pr360. Op woensdag 27 maart aanstaande vindt in het Stadhuis in Delft een bijzondere ceremonie plaats, waarbij burgemeester Marja van Bijsterveldt twee militaire decoraties postuum uitreikt aan KNIL-militair Aquasi Pieter Boachi. Pieter Boachi is een kleinzoon van Ashantiprins Aquasi Boachi, wiens levensloop is opgetekend door Arthur Japin in de roman De zwarte met het witte hart.

Zijn kinderen Maria en Dominic Boachi komen speciaal over uit Los Angeles om deze onderscheidingen in ontvangst te nemen.

Pieter Boachi (Ngarianak, 1924) werd als jong dienstplichtig KNIL-militair tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tewerkgesteld aan de beruchte Birmaspoorweg. Daar nam hij deel aan verzetsacties en overleefde hij de barre omstandigheden waaronder dit dwangarbeidproject aangelegd werd. Hoewel hij na de bevrijding net als alle andere krijgsgevangenen verwachtte terug te keren naar zijn familie op Java werd hij gedwongen deel te nemen aan de ‘politionele acties’ tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in de kolonie.

Na zijn diensttijd deed hij examen aan de Technische School voor Gedemobiliseerden in de havenstad Soerabaja, waarna hij werkzaam was als boormeester bij de Bataafse Petroleum Maatschappij op Sumatra. Vanwege de verslechterende omstandigheden voor Nederlandse staatsburgers in de nieuwe Republiek Indonesië vertrok de familie Boachi gedwongen naar Nederland. Pieter vond werk als afdelingschef bij ESSO in Amsterdam, maar zijn huidskleur zorgde voor problemen: omdat zijn Hollandse ondergeschikten hem niet accepteerden, kreeg hij in Libië een baan als boormeester aangeboden.

Daar veranderde de situatie drastisch door staatsgrepen, en vertrok hij naar Californië. Als voorman bij het bedrijf Circle Seal Controls in Corona, een toeleveringsbedrijf voor de bloeiende ruimtevaartindustrie, wist hij een goed bestaan op te bouwen voor zijn echtgenote Dionicia en hun kinderen Barbara, Maria, Robert Aquasi en Dominic. Pieter Boachi is in 1989 overleden. Zijn ervaringen als krijgsgevangene heeft hij met zich mee het graf ingenomen.

De postume erkenning voor Pieter Boachi’s inzet voor de Nederlandse vlag tijdens de Japanse bezetting en de onafhankelijkheidsoorlog in de kolonie Nederlands-Indië is een initiatief van Marco Huysdens. Als medewerker van het Ministerie van Defensie heeft hij sinds 2015 een groot aantal militaire ceremonies door heel Nederland georganiseerd in samenwerking met het Kabinet van de Burgemeester van de gemeente waar de betreffende KNIL-veteraan (dan wel diens familie) woonachtig is.

De ceremonie voor de kleinzoon van Aquasi Boachi heeft grote relevantie vanwege de historische banden met de stad: in 1837 werd de Ashantiprins samen met zijn neefje Kwame Poku overgebracht naar Delft voor een ‘Europese opleiding’ als onderdeel van een overeenkomst met de Ashantikoning. De postume erkenning voor Pieter Boachi is weliswaar laat, maar onderstreept de grote waardering voor zijn inzet. Tegelijkertijd vestigt het de aandacht op een onbelicht deel van de Nederlandse geschiedenis: de Japanse bezetting van de kolonie Nederlands-Indië.

Speciale gast tijdens de militaire ceremonie in het Stadhuis van Delft is schrijver Arthur Japin. Hij zal een fragment voordragen uit The Two Hearts of Aquasi Boachi.

Meer artikelen over

Reacties

Geef een reactie