Focus Op Liberia En Mali

Beslissing uitlevering Kouwenhoven opnieuw uitgesteld

Fred van der Kraaij. Enkele weken geleden stond op deze site een artikel van mijn hand over de onduidelijke stand van zaken inzake de uitlevering door Zuid-Afrika van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Guus Kouwenhoven. Inmiddels er er meer bekend geworden. Helaas is het geen goed nieuws.

Guus Kouwenhoven werd in april 2017 door het gerechtshof in Den Bosch tot 19 jaar cel veroordeeld wegens illegale wapenhandel in Liberia – in strijd met een VN wapenembargo – en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee, in West Afrika. Hiermee kwam eindelijk een eind aan een juridisch proces dat in 2005 (!) was begonnen met Kouwenhoven’s arrestatie in Rotterdam. Kouwenhoven had de uitslag van het gerechtshof niet afgewacht en had de wijk genomen naar het buitenland, naar later bleek Zuid-Afrika. In december 2017 werd hij in Kaapstad gearresteerd, waarna Nederland bij de Zuid-Afrikaanse autoriteiten een verzoek tot zijn uitlevering indiende, op basis van een uitleveringsverdrag. Vervolgens begon een juridische touwtrekkerij. Kouwenhoven, een vermogend man – ooit stond hij in de Quote500, de lijst van 500 rijkste Nederlanders – had zich verzekerd van de beste (en duurste) advocaten van Zuid-Afrika. Het lukte hen allereerst om Kouwenhoven op borgtocht vrij te krijgen zodat hij terug kon keren naar zijn luxueuze villa in een van de duurste wijken van Kaapstad. Vervolgens slaagden zij er al zes of zeven keer eerder in (ik ben de tel kwijtgeraakt) om de Zuid-Afrikaanse rechter te overtuigen geen definitief besluit te nemen over zijn uitlevering.

Op 12 april j.l. kwam het uitleveringsverzoek weer voor de rechter en wéér besloot de behandelende rechter tot uitstel. De inmiddels 77-jarige Kouwenhoven heeft het weer voor elkaar en kan in elk geval tot 2 augustus a.s. van zijn vrijheid en de Zuid-afrikaanse kon blijven genieten. Dan komt zijn zaak opnieuw voor de rechter. Deze gaf als reden voor zijn besluit tot uitstel zijn wens om de uitspraak van de hoogste rechter in Kaapstad af te willen wachten, inzake het bezwaar dat Kouwenhoven’s Zuid-Afrikaanse advocaten hebben aangetekend tegen de rechtmatigheid van Kouwenhoven’s arrestatie, in december 2017. De beslissing hierover wordt op 7 juni a.s. verwacht.
Wat moeten we hier nu van denken? Iedereen heeft recht op een eerlijk proces – ook verdachten van mensenrechtenschendingen en van oorlogsmisdaden. Kouwenhoven is door een onafhankelijke Nederlandse rechter schuldig bevonden en veroordeeld, na een zorgvuldig en objectief proces waarin hij werd bijgestaan door een van Nederland’s beste (en duurste) advocaten, Inez Weski. Nu dient het recht zijn loop te hebben. De slachtoffers van de oorlogsmisdaden begaan in Liberia en Guinee hebben daar recht op. ‘Uitgesteld recht is onrecht’.
Wordt vervolgd.

Reacties

Geef een reactie