Aart en Afrika

Zal 15 mei een grote dag voor Mali worden?

20140920Aart van der Heide. Zoals overal luid aangekondigd wordt zal op 15 mei a.s. het grote vredesakkoord tussen alle strijdende groepen groots in Bamako getekend worden. Vele delegaties zijn uitgenodigd die op kosten van de regering in de vele dure hotels worden ondergebracht. Het zal een groot feest worden. IBK zal als president die dit voor elkaar heeft gekregen blinken van de glitter en glamour. Bamako zal juichen en de vele buitenlandse delegaties zullen blijk geven van hun vreugde. Echter…

Ik las op de site van een van de strijdende partijen het volgende. ‘Encore une fois je répète le problème Azawadien restera posé tant qu’il n’est pas résolu, nous avons soif de liberté, nous voulons être comme tous ces peuples libres qui vivent dans un environnement qui respecte leur culture, leur identité’. De bevolking van Azawad heeft de laatste jaren ondanks de verliezen zoveel aandacht gekregen in de internationale pers dat ze dit akkoord zeker niet als een oplossing zullen beschouwen. Hun verlangen naar onafhankelijkheid zal niet door deze akkoorden teniet gedaan worden. Ook de grote sommen geld die hun leiders aangeboden krijgen zullen helaas niets aan dit verlangen veranderen. De geest die in de fles werd gehouden is er geheel uit en niemand krijgt die er weer in. Bamako handhaaft de status quo en wil niet over enige vorm van federalisering praten.
Een ander probleem dat door het akkoord niet opgelost zal worden zijn de vele jihadistische strijders die nog steeds overal in noord Mali rondlopen. De Franse troepen die proberen deze te bestrijden hebben natuurlijk wel successen geboekt maar zolang de stabiliteit in Libië niet terug is zal de aanzuigende werking in noord Mali gewoon doorgaan. Noord Mali is een slangenkuil geworden en zal dat ook blijven.
Ook moet gezegd worden dat niet alle Toearegs de MNLA steunen. De Toearegs blijven een minderheid in Mali. Indien zij binnen het democratische bestel een etnische politieke beweging of partij zouden oprichten dan zou die partij bij nationale verkiezingen een kleine minderheid van stemmen behalen. Maar democratie houdt ook in dat de meerheid de rechten van een minderheid niet vergeet. Het laatste is echter een liberale westerse visie. In veel jonge Afrikaanse democratieen is het helaas vaak de dictatuur van de meerderheid.
De Nederlandse regering heeft onlangs een brief over de Nederlandse militaire aanwezigheid in noord Mali naar de Tweede Kamer gestuurd. Het schrijven wordt een evaluatie genoemd. Echter, men kan niet van een evaluatie spreken als je je eigen beleid en handelen beoordeelt. Het is meer het afleggen van verantwoording over wat de Nederlandse militairen hebben gedaan. De ‘evaluatie’ begint dan ook met het neerstorten van de helikopter waarbij twee doden vielen te betreuren. Dat bleek een technisch mankement te zijn. Daarna wordt gemeld dat door inspanning van Franse troepen Sjaak Rijke bevrijd is geworden. We weten dat deze troepen hem ‘toevallig’ gevonden hebben maar daar wordt door onafhankelijke bronnen aan getwijfeld. Ook meldt de brief dat er grote waardering internationaal bestaat voor de verrichtingen van de Nederlandse militaire inspanning. Helaas ontbreken de objectieve en concrete bronnen hiervoor. De evaluatiebrief geeft wel toe dat het verkrijgen van inlichtingen een moeilijke zaak is maar dat dit proces steeds beter verloopt en dat het militaire management van MINUSMA deze inlichtingen steeds meer is gaan waarderen. De Nederlandse militairen leren dus. Het bezoek van Tweede Kamerleden vorig jaar aan Bamako sprak nog over de grote zwarte doos in Bamako waar alle inlichtingen in verdwenen. Toch geeft de brief eerlijk toe dat de situatie ondanks het komende vredesakkoord nog steeds verward is. Vooral rondom Gao is de situatie onduidelijk en kunnen onbekende elementen nog steeds de stad bestoken met raketten. Daarbij wordt ook genoemd dat de bevolking van Gao in opstand is gekomen tegen de Minusmatroepen. Dat hierbij ook doden zijn gevallen maar dat deze zaak weer is bijgelegd door lange gesprekken. De brief geeft op vele zaken een eerlijk antwoord maar ik kreeg het gevoel bij het lezen dat hier ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Ik hoop dat de Tweede Kamer om een geheel onafhankelijke evaluatie zal vragen waarbij niet alleen het vlees wordt gekeurd maar ook de internationale en de historische dimensies. Hierbij doel ik op een onafhankelijke beoordeling van de regionale politiek vanuit internationaal dus geopolitiek oogpunt. Ik denk dat dit niet zal gebeuren want dan zouden de onafhankelijke evaluatoren wel eens tot conclusies kunnen komen die aangeven dat wij daar niets te zoeken hebben. De brief van de vier ministers geeft wel duidelijk aan dat we daar zitten om het vredesproces te stimuleren maar geeft tevens aan dat noord Mali een springplank voor illegale migranten en jihadisten naar Europa kan zijn. Dat dit echter een vermoeden is dat op drijfzand berust kan alleen maar duidelijk worden dat je dan eerst moet ingrijpen in Libië, Tunesië en vooral in Algerije. Deze landen liggen immers aan de Middellandse Zee. Noord Mali niet. Ik heb nog nooit een bootje uit Tombouctou naar Lampedusa zien vertrekken met asielzoekers erin.
Hoe zal het dan verder gaan in Noord Mali? Ik denk dat er niet veel zal veranderen. De MNLA heeft aangekondigd door te gaan met aanslagen te plegen. De Jihadisten zullen niet gekend worden. De Franse militairen zullen zeker niet teruggaan. De Nederlandse militairen ook niet omdat ondanks de weinige informatie die we hebben over het nut van deze missie dit kabinet ook de voordelen ervan zal zien zitten. Veel kennis en ervaring opdoen op het gebied van inlichtingenwerk met moderne technologie zal ‘Nederland’ weer mee laten tellen. De olifant en de muis op de brug dus. De muis zegt dan tegen de olifant ‘wat stampen we hard’? Helaas is het probleem van het Toearegvolk niet opgelost. De Toearegs zullen hun strijd voor een eigen staat voortzetten. De aanslagen zullen doorgaan. Nederland zal zeker nog twee jaar blijven en zich dan terugtrekken. Noord Mali zal een onveilig gebied blijven. Illegale asielzoekers zullen vanuit Libië in grote getale blijven komen. Jihadisten zullen andere wegen vinden. Niemand van hen heeft ooit aan noord Mali gedacht als springplank naar Europa. Dit is een verzinsel van Europese politici. Het lijkt op de verzinsels van George Bush die ons vertelde dat Sadam Hussein aangevallen moest worden vanwege de aanwezigheid vernietigingswapens. Die bleek hij nooit te hebben gehad. Mali zal echter geheel onder Europese invloedssfeer komen. Dat heet ‘geopolitiek’.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *