Nieuws

Wat Afrika met de Europese verkiezingen te maken heeft

Aart van der Heide. Mij wordt regelmatig gevraagd wat de verkeizingen voor het Europese parlement te maken hebben met Afrika? Heel veel is mijn antwoord dan.

De eerste reden is dat bijna alle landen in Afrika ooit een kolonie van Europa waren. De tweede reden is dat de huidige landengrenzen in Afrika bepaald zijn in Berlijn in 1885. De derde reden is dat de meeste bestuurstalen in Afrika een Europese taal is nl. Engels, Frans of Portugees. Europa heeft ook haar godsdiensten in Afrika op grote schaal ingevoerd naast de islam die uit Arabie komt. Vooral in midden en zuidelijk Afrika is het katholieke geloof wijd verbreid en vergeet niet de vele protestantse kerken op grote schaal. Het onderwijssysteem in bijna alle Afrikaanse landen is op basis van Europese onderwijssystemen nl. lager onderwijs, middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs en hoger of wetenschappelijk onderwijs. Wat we daarnaast niet moeten vergeten is dat de staatsinrichting van bijna alle Afrikaanse landen het Europese model hebben overgenomen en na de val van de muur van Berlijn bijna allemaal de ‘trias politica’ n.l. de scheiding van rechterlijke, controlerende en uitvoerende macht hebben ingevoerd. En dat vele Europese landen en zeker de Europese Unie nog veel geld betalen om dit stelsel te verbeteren. De Europese Unie is één van de grootste donoren in Afrika via de vele budgetlijnen maar vooral via het stelsel van ACP-landen en via de EDF of in het Frans de FED. In bijna alle Afrikaanse hoofdsteden zijn enorme bouwwerken verrezen die Europa vertegenwoordigen en die zich de Delegaties van de Europese Unie noemen. Hierin werken zeer goed betaalde Europeanen en houden zich bijna met alle beleidsterreinen bezig. In deze Delegaties werken veel Italianen, Fransen en ook Belgen maar weinig Nderlanders, Duitsers en Britten. De voertalen van deze Delegaties zijn Frans, Engels en Portugees.
Dit zelfde beeld zien we in Latijns Amerika en in veel Aziatische landen. De grote uitzondering is echter het Midden Oosten en veel Magreb-landen waar de islam een grote invloed heeft gehad.
Het denken van de Europese cultuur is vooral bepaald door de Verlichting die in Frankrijk is ontstaan en waarbij het door religie doorspekte denken uit de Middeleeuwen is los gelaten. In Afrika, echter, bestaat deze cultuur van anders denken nog heel sterk. Plagen, rampen, armoede, honger maar ook persoonlijke rijkdom zijn allemaal giften van God of van Allah. Dit lot kun je beinvloeden door offers te brengen of door veel gebed. In veel Afrikaanse landen is het geloof in fetishisme nog heel groot. Hierin is Afrika geheel anders dan Europa en in een staat van denken dat Europa al lang heeft achter zich gelaten. Afrikanen hebben een dubbele relatie met Europeanen. Aan de ene kant zijn het nog altijd de oud kolonisatoren waarbij de landen die in Berlijn grenzen hebben gekregen nog niet eens 100 jaar geleden hun onafhankelijkheid hebben gekregen. Aan de andere kant is Europa nog steeds voor veel Afrikanen de wereld waar je veel geld kunt verdienen en waar iedereen rijk is. Afrikanen willen allen graag aan een Europese universiteit studeren of een of andere graad in Europa halen. Dat staat voor kwaliteit maar ook voor aanzien.
De Europese Unie geeft per jaar vele miljarden aan Afrikaanse landen die ooit door een EU lidstaat waren gekoloniseerd en nu in het ACP verband zijn verenigd. Europese NGO’s zijn in veel Afrikaanse landen rijkelijk aanwezig. Via deze NGO’s is een geheel nieuw denken ingevoerd dat pretendeert dat Afrika zo verder ontwikkeld moet worden. Al deze organisaties werken via PCM strategieen. Ze hebben voor al hun projecten logical frameworks en verder steeds meer vervolmaakte monitoring systemen. Europa heeft verder in Afrika de gendergelijkheid ingevoerd en daarna steeds hogere doelstellingen om de mensenrechten te bevorderen. Europa heeft het begrip ‘falende staten’ ook ingevoerd en daarbij een heel scala aan nieuwe strategieen om tot een systeem van ‘rule of law’ te komen. Ook heeft Europa mede het bewustzijn over klimaatverandering met veel geld ontwikkeld. Afrikanen verzuchten vaak dat Europa niet stil zit om hen weer met nieuwe denkbeelden op te zadelen. Europa brengt naast de vele geldstromen ook steeds weer nieuwe ideeen en ideologieen.
Toen de muur in Berlijn viel heeft Europa op een heel strategische manier de z.g. democratie overal ingevoerd met een hele lading van decentralisatie en deconcentratie modellen. Afrikanen worden er moe van. Daarnaast wil bijna iedere Afrikaan in een Mercedes of BMW rijden.
Sinds de Europeanen Afrika hebben gekoloniseerd is er een grote stroom van ideologieen en idealen naar Afrika geexporteerd en ik ben er zeker van dat er nog veel zullen volgen. Europese bedrijven verdienen veel geld in Afrika en een gedeelte wordt weer uit de Europese belastingen via de ontwikkelingshulp teruggegeven aan Afrika.
Afrikanen worden hier echt heel moe van maar ze moeten wel meedoen want anders komt er geen geld meer. Gelukkig hebben veel Afrikanen de weg naar China gevonden en vindt er sinds vele jaren een miljardenhandel plaats tussen China en Afrika. China bemoeit zich niet met de binnenlandse politiek en zegt dat ze handel drijven met soeverijne staten en daar hebben ze ook gelijk aan ondanks de kritiek uit Europa. Chinezen zeggen hier niets op en Afrikanen zeggen tegen Europeanen alleen maar dat Europa ook vuile handen heeft.
Wat willen Afrikanen nu echt van Europa? Twee dingen hoor ik overal weer terug. Studeren aan Europese universiteiten of onderwijsinstellingen en verder naar Europa om geld te verdienen dat ze naar huis kunnen sturen. Eigenlijk een heel normale wens want wij European willen ook een goede opleiding volgen en daarna geld verdienen.
Het Europese Parlement heeft ook bemoeienis met de vele euros die de EU naar Afrka stuurt. Toch is deze bemoeienis beperkt. Zo hoorde ik van Thijs Bergman die voor de PvdA in het europarlement zit dat hij als voorzitter van de Development Commissie van het parlement geen zeggenschap heeft over de EDF gelden. De commissie kan deze op eigen wijze besteden. Aangezien dit parlement zich moet uitspreken en bezighouden met heel veel onderwerpen lijkt her erop dat de EU hulp aan Afrika geen hoge prioriteit kan hebben. Zelf heb ik als Europees burger ervaren hoe weinig een dergelijk parlement kan doen. In een konflikt dat ik met de EU Delegatie in Mauretanie had en ik hulp via Thijs Bergman zocht kreeg ik duidelijk de indruk dat de leden weinig kunnen doen. De PvdA vertegenwoordiger gaf aan dat hij een heel volle agenda had en naar washinton en Bedjing moest reizen en daarbij eigenlijk weinig tijd had om burgers advies te geven. Dus de mensheid was belangrijker dan de mensen.
Wat ik persoonlijk belangrijk vind is dat de EU ondanks de vele gelden die naar Afrika gaan niet de pretentie moet en mag hebben om de Afrikaanse landen via allerlei ideologieen en strategieen de Afrikaanse landen te corrigeren. Afrikanen zeggen altijd dat Europa zijn eigen verleden – vele oorlogen en slachtingen en de grote kolonisators – niet mag vergeten en daarom niet altijd het vingertje mag heffen. In Mali heb ik zelf gezien hoe Frankrijk nog altijd sterk aanwezig is en de laatste gebeurtenissen in Kidal maken dat heel duidelijk.
Mijn houding is dat je wel moet stemmen. Tegen de Europese instellingen ageren heeft weinig zin. De Europeanen die voor de EU werken of namens hun landen in het Europarlement zitten zullen zich in de eerste plaats moeten realiseren dat ze daar namens hun kiezers werken of zitten. Ze worden daar heel goed voor betaald. Ze moeten zich ook goed bewust zijn dat wij in Afrika boter op ons hoofd hebben en gelukkig smelt deze snel in de Afrikaanse hitte.
Wij hebben geld, technologie en kennis. Wil je deze jonge landen helpen biedt ze dat dan aan. We hebben goede onderwijs en onderzoeksinstellingen. Laat ze daarvan profiteren. Laten we ons ook bewust zijn van het feit dat de vele Afrikanen die naar Europa komen daar niet komen omdat ze het hier zo fijn vinden maar wel omdat het in de landen die ze verlaten weinig hoop is. Ook Europa heeft daar schuld aan.
Ik ga dus a.s. donderdag wel stemmen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *