Aart en Afrika

Mali heeft nu ook plofkippen

20150217Aart van der Heide. In Vrij Nederland van deze week stond een interessant artikel geschreven door Pauline Bijster over het fenomeen plofkippen in Mali of zoals dat in het Frans genoemd wordt ‘poulet de chair’. Dankzij goed voedsel waarin antibiotica en hormonen zijn gemengd groeien deze kippen snel en worden ze in de batterijen waar ze leven niet ziek. De prijs van dit vlees kost per kilo zelfs minder dan de scharrelkippen die in grote hoeveelheden aangevoerd worden uit dorpen op grote afstanden.

De plofkippen worden volgens het artikel vooral door rijken en bevoorrechte buitenlanders gegeten in hun ‘residences’ en in de duurdere restaurants. Het eten van dit vlees doet je niet beseffen dat je ook een tamelijk grote hoeveelheid antibiotica en hormonen naar binnen krijgt. Of dit effect heeft op de gezondheid van de consumenten weten we eigenlijk niet maar veel toxicologen in Nederland zeggen dat de kans op bijwerking groter is dan geen bijwerking. Het artikel meldt ook dat de Nederlandse ambassadeur in Bamako meldt dat deze activiteit de economie stimuleert en tevens een positief effect op de voedselzekerheid zal hebben. Helaas schijnt hij dat persoonlijk niet gezegd te hebben maar is dit bericht door één van de ambassade medewerkers geschreven als antwoord op schriftelijke vragen.
Dat rijken en diplomaten kip eten is niet erg maar als deze kip mogelijk een hoog gehalte aan antibiotica en hormonen bevat is dat niet aangenaam voor hen. Gewone Malinezen die deze kip wel eens geproefd hebben zeggen vaak dat ze het vlees weinig smakelijk vinden. Zij kopen het niet omdat de smaak niet goed is maar ook de prijs te hoog vanwege de grote hoeveelheden die gekocht moeten worden. Dat arme boeren die hun scharrelkippen willen verkopen concurrentie van deze plofkippen ondervinden is erger. Het hypothetisch vermoeden dat deze plofkip de plattelandsontwikkeling en de armoede bestrijding negatief beïnvloedt is veel ernstiger.
Bestaat er in Bamako dan geen voedsel-en-warenautoriteit? Deze bestaat zeker wel maar deze heeft weinig middelen om alle levensmiddelen te controleren. Omkoping is heel denkbaar. Ook kan de grote producent van plofkippen met één telefoontje naar een grote politieke baas iedere aantijging tegengaan.
Het interessante artikel vertelt ook hoe op Here Bugu in Mopti waar de Stichting rondom Baba ook kippen teelt eenvoudig aantoont dat plofkippen erg kwetsbaar zijn en uiteindelijk zwakker en duurder zijn dan scharrelkippen. In de wetenschap noemen we dit ‘evidence based’ onderzoek. Moet je dan maar vegetarier worden om voedselveilig te kunnen eten? Nee, want er is ook wat met de groente aan de hand.
Het artikel gaat niet in op de grootschalige groenteteelt in Bamako die grote hoeveelheden groenten teelt en daarmee grote groepen voorziet van ‘gezonde?’ groenten. Of deze groenten werkelijk gezond zijn betwijfel ik aangezien de groenten dagelijks met allerlei giften bespoten worden. Helaas bestaat er weinig controle op het spuitgedrag van de groentetelers. Daarbij komt ook de neerslag veroorzaakt door de vele auto’s die in Bamako rijden en die bijna allemaal sterk loodhoudende benzine gebruiken. De vele oude dieselauto’s produceren veel roetachtig fijnstof dat neerdaalt op de groentegewassen. Wassen helpt niet want al deze stoffen worden in de wasachtige laag – cuticula – op de bladeren opgenomen en we weten dat was een vetachtige stof is die zich niet met water mengt.
Helaas weten we niets van al deze zaken. Importen worden nauwelijks gecontroleerd. Giftige producten worden openlijk verkocht zoals de grote handel op straat in medicijnen waarvan men de herkomst niet kent en de samenstelling helemaal niet. We vermoeden dus veel en hetgeen we vermoeden kunnen we niet staven omdat cijfers ontbreken. Tegenstanders zeggen dat je dit eerst moet bewijzen maar je kunt beter de bewijslast omdraaien en vragen om het tegendeel te bewijzen. Bewijs maar dat deze wildgroei niet schadelijk is.
Ook Nederlandse firma’s worden in het artikel van kwalijke praktijken verdacht. Vragen aan de Nederlandse ambassade in Bamako over deze importen leverden geen antwoorden op terwijl deze ambassade valt onder de minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Vermoed wordt dat dit ministerie exportsubsidies geeft maar waaraan en hoeveel kan niet achterhaald worden.
Wil je de voedselzekerheid verbeteren zonder je af te vragen hoe het met de voedselveiligheid gesteld is, doe dan eerst gedegen onderzoek naar dit verschijnsel. Zeg niet dat hulp aan deze sector de economie stimuleert zonder je rekenschap te geven dat deze sectoren de volksgezondheid kan schaden en de arme groepen op het platteland nog armer maakt. Het land wordt steeds rijker nl. eerst aan Jihadisten nu ook aan plofkippen. Grootse ontwikkelingen.

2 Replies to “Mali heeft nu ook plofkippen

  1. Dit artikel komt me zwaar overtrokken over. ongefundeerde beschuldigingen, slechte voorlichting. Auteur neemt niet echt de moeite om goed na te gaan wat de overheid zegt of doet. Hier in Sudan worden geen hormonen gebruikt en antibiotica tot aan de periode die nodig is om te onthouden voor de slacht.
    Zogenaamde informatie uit Nederland wordt klakkeloos overgenomen. Hier is niemand bij gebaat. Schoenmaker houd je bij je lees zou ik zeggen. Misschien zou Afrika nieuws wat kritischer mogen zijn.

  2. Voor PUM ben ik 3 maal voor “aviculture familiale”in Manantali, Z-W Mali geweest. De zgn. scharrelkippen zijn niet te eten vanwege het aantal kilometers dat deze kippen per dag afleggen. Deze scharrelkippen , die aan bosjes aan het stuur hangen van fietsen en bromfietsen en op de markt met de poten aan elkaar gebonden in de hete zon liggen. Over animal handling gesproken. Het is logisch dat ook in Mali een slachtkip= poulet de chair gehouden wordt in koppels in met een adequate voeding. je mag dat van mij rustig bioindustrie noemen. Van hormonen is mij nooit iets gebleken er zal wel bij infecties antibiotica gebruikt worden. U kunt niet verwachten dat de wachtijden na een antibioticakuur exact gehanteerd worden in een land waar niets geregeld is. Maar ik eet lekker een poule de chair bij de Libanees aan de Rue de Koulikourou als ik terug kom uit Manantali. Slachtkippen hebben een korte generatietijd. D.w.z. van kuiken tot vleeskip circa 8 weken. Het geld geinvesteerd in pluimvee verdient zich snel terug. Kip is een prima eiwitbron alleen de kip eet graan. Kip is ook in Mali een verstandig stukje vlees, ha, ha.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *